úterý 26. března 2013

Návrh novely autorského zákona předložilo Ministerstvo kultury v redukované podobě vládě

Ministerstvo kultury dokončilo vypořádání připomínek z meziresortu a již  předložilo vládě k projednání zásadní návrh novely autorského zákona. Cílem novely je transponovat do českého právního řádu dvě směrnice Evropské unie, přijaté v uplynulých dvou letech - směrnici o prodloužení doby ochrany práv ke zvukovým nahrávkám a směrnici o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.   Zatím návrh není na programu  aktuálního jednání vlády  zítra ve středu.

 MK se s ohledem na blížící se termín  pro transpozici první z uvedených směrnic, který je stanoven  nejpozději do 1. listopadu 2013, rozhodlo  omezit původně navrhovaný rozsah této novely výlučně na transpozici směrnic Evropské unie.

Veškeré ostatní návrhy a podněty vyplývající z předcházejících konzultací s dotčenými subjekty budou využity při přípravě příští novely autorského zákona. Ta bude na pořadu nejpozději poté, co bude přijata evropská směrnice o kolektivní správě práv, která je aktuálně projednávána v Radě EU a v Evropském parlamentu.

Aktuální text návrhu zákona  je zde:

Žádné komentáře: