neděle 31. března 2013

Méně výkopů = levnější internet

Evropská Komise navrhuje nové předpisy, díky kterým by se měly  snížit náklady na zavedení širokopásmového připojení a to až o 30 %. Stavebně inženýrské práce, jako jsou výkopy pro pokládku kabelů, představují až 80 % nákladů na zavedení vysokorychlostních sítí prakticky ve všech zemích EU. V souhrnu by pak podle EK mohlo dojít k celkovým úsporám v rámci Evropy až o 40 až 60 miliard EUR.

Vysokorychlostní širokopásmové připojení je považováno za  "páteřní" odvětví telekomunikací a širšího jednotného digitálního trhu, který se Komise snaží vybudovat. Větší rozvoj komplikují  různorodé předpisy a administrativní postupy na úrovni členských států a regionů. V současnosti panuje jen malá transparentnost ohledně existující fyzické infrastruktury vhodné pro zavádění širokopásmového připojení a pro toto zavádění v celé EU neexistují vhodná společně užívaná pravidla.V případě souhlasu Evropského parlamentu a Rady EU budou nová pravidla přímo použitelná v celé EU.

O zjednodušení těchto postupů, včetně návrhu úprav stavebního zákona a dalších předpisů, se u nás  snaží už téměř 3 roky vládní strategie Digitální Česko, zatím  ale bez konkrétního "provozního" řešení - vláda letos  v březnu přijala inovovanou verzi "2.0".
 
Evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová k současné aktivitě EK uvedla: „Každý si zaslouží rychlé širokopásmové připojení. Chci se zbavit byrokracie, která nám v dosažení tohoto cíle brání. Evropská komise si přeje, aby získání širokopásmového připojení bylo rychlejší a levnější.“

Komise chce řešit čtyři hlavní problematické oblasti:
  • zajistit, aby nové nebo renovované budovy byly připraveny pro vysokorychlostní širokopásmové připojení;
  • otevřít přístup k infrastruktuře za spravedlivých a přiměřených podmínek včetně ceny – to se týká existujících kabelovodů, potrubí, vstupních šachet, rozvodných skříní, sloupů, stožárů, antén, věží a jiných podpůrných konstrukcí;
  • ukončit nedostatečnou koordinaci stavebních prací tím, že se kterémukoli provozovateli sítě umožní, aby sjednával dohody s jinými poskytovateli infrastruktury;
  • zjednodušit složité a časově náročné postupy udělování povolení (zejména pro stožáry a antény) zavedením standardní šestiměsíční lhůty pro udělení nebo zamítnutí povolení a umožněním podávání žádostí prostřednictvím jediného kontaktního místa.
Ve sdělení nazvaném „Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu" Evropská komise již  v roce 2010 oznámila plány na dokončení přezkumu postupů ke snižování nákladů do roku 2012. Evropská rada na svém zasedání ve dnech 1. a 2. března 2012 vyzvala k přijetí opatření na úrovni Evropské unie, aby se umožnilo lepší pokrytí širokopásmovými službami, včetně snížení nákladů na infrastrukturu vysokorychlostního širokopásmového připojení.  

Sdělení „Akt o jednotném trhu II: Společně pro nový růst“ identifikovalo snížení nákladů na zavádění širokopásmového připojení jako jedno z 12 klíčových opatření, která urychlí růst, podpoří zaměstnanost a důvěru v jednotný trh a budou mít skutečné účinky.  

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 13. a 14. prosince 2012 vyzvala Komisi, aby všechny klíčové návrhy předložila do jara roku 2013.

Žádné komentáře: