pátek 15. března 2013

Kam půjdou výnosy z aukce kmitočtů po plánovaném restartu?


Předpokládané výnosy z aukce uvolněných kmitočtů, které by se mělo pohybovat ve výši cca 10 mld.Kč,  by podle všech dosavadních plánů měly být využity opět v rámci oboru, i když existují i jiné alternativy využití v rámci státního rozpočtu. 

Stále jde o stanovení mechanismu a případného dělení očekávaných výnosů z aukcí, kde trvá motivace ponechat významnou část získaných prostředků zpět  ve prospěch a na podporu rozvoje ICT v ČR. O všem rozhodne vláda, v první řadě o celkové strategii v rámci plánovaného a dosud odkládaného rozhodnutí o strategii Digitální Česko 2.0.

Poslanecká sněmovna zatím nepřijala žádné závazné usnesení k zákonu o státním rozpočtu, které by předpokládalo přesunutí celého výnosu z aukce do tzv. Digitálního fondu. MPO a ČTÚ tedy zatím pokračuje na přípravě návrhu na využití prostředků z aukce ve smyslu příslušného usnesení vlády. 

Český telekomunikační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR společně připravují návrh Programu podpory projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace pro vysokorychlostní internet. Program má sloužit k naplnění vybraných cílů státní politiky elektronických komunikací Digitální Česko a vybraných cílů Digitální agendy EU v podmínkách ČR.

Návrh tohoto programu je připravován na základě usnesení vlády ČR č. 370 ze dne 23. května loňského roku. Usnesení přijala vláda v souvislosti s projednáním informace o přípravě Aukce volných kmitočtů, včetně doporučení ČTÚ zvážit využití části jejího výnosu pro podporu budování nové, zejména optické přístupové infrastruktury.

Žádné komentáře: