pátek 15. března 2013

DIGI ČESKO 2.0 konečně na programu jednání vlády

Ve středu 20. března 2013 bude vláda po poměrně dlouhém čekání projednávat s rozpravou  pod bodem č. 12. strategický materiál "Aktualizace Státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice", který předkládá ministr průmyslu a obchodu po delší době, která uplynula od podzimního projednání v rámci mvládního mezoresortu a vypořáídání připomínek.

Žádné komentáře: