pátek 15. března 2013

Bude mít Rada vlády pro konkurenceschopnost a ICT statut povinného připomínkového místa pro egislativu s dopadem do ICT?


Již je připraven návrh úpravy Legislativních pravidel vlády předpokládající, že se nedávno "konvergovaná" Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (dále jen „RVKIS“) stane povinných připomínkovým místem a rovněž že v rámci důvodové zprávy bude předkladatel povinně uvádět zhodnocení současného stavu a dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím. 

RVKIS by byla dále povinným dožádaným subjektem v případě přípravy stanoviska k návrhům, jejichž předkladatelem není člen vlády. 

Současná legislativní pravidla vlády byla aktualizovaná k 1.1.2013.

Žádné komentáře: