pondělí 14. ledna 2013

Portugalsko - ještě rok po ukončení televizního analogu běží finanční podpora domácnostem


Portugalský telekomunikační  regulátor  ANACOM prodloužil fungování „ASO help programme“, který poskytuje dotace domácnostem pro pořízení příjmu digitální terestrické televize ( a tam kde není dostupný terestrický digitál i na přijímač pro satelitní DVB-S). Analogové televizní vysílání skončilo v Portugalsku 26. dubna 2012.

Podpůrný dotační program tak proti původnímu termínu na konci  loňského roku nakonec skončí až v době jednoho roku  od ASO.


V Portugalsku je aplikován systém s MPEG-4/H.264. Samotný přechod byl ve finále poměrně rychlý – proces byl členěn do 3 fází. První fáze proběhla v lednu 2012 na pobřežních oblastech se  70 procent populace a 40 procent země. Ve druhé fázi, v březnu 2012, nastalo vypnutí analogu na Azorách a v Madeiře, tj. 5 procent populace. V dubnu 2012 byl vypnut zbytkový analog na zbývajících 25% území. 

Souběh analogu a digitálu trval jeden rok.

Žádné komentáře: