pondělí 21. ledna 2013

Digitálním rozhlas u nás - na řadě je další diskuzePSP  
Poslanecká sněmovna 
Volební výbor

Vás srdečně zve na
pořádaný pod záštitou Volebního výboru PSP ČR, Rady Českého rozhlasu a Českého rozhlasu

KDY: ve čtvrtek 31. ledna 2013 od 14.00
KDE: v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, místnost č. 108 – Státní akta

ZAHÁJENÍ
Václav Mencl, předseda volebního výboru PSP ČR
Tomáš Ratiborský, předseda Rady Českého rozhlasu
Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu

ÚVODNÍ SLOVO
Ladislav Skopal, člen volebního výboru PSP ČR
Filip Rožánek, analytik Českého rozhlasu

I. BLOK: REGULAČNÍ RÁMEC
Kateřina Kalistová, předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Pavel Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Artuš Rejent, ředitel odboru médií a audiovize, Ministerstvo kultury ČR
Luděk Schneider, zástupce ředitele odboru poštovních služeb a služeb informační společnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

II. BLOK: PROVOZOVATELÉ
René Zavoral, náměstek generálního ředitele pro strategický rozvoj, Český rozhlas
Miroslav Šimánek, člen představenstva Lagardère Active ČR
Svatopluk Janík, generální ředitel stanice SeeJay Radio

III. BLOK: OPERÁTOŘI
Tomáš Řapek, jednatel, TELEKO
Marcel Procházka, manažer pro rozvoj služeb a strategii, České Radiokomunikace
Roman Kropáček, provozní ředitel, RTI CZ

Coffee Break

DISKUSE

ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Ladislav Skopal, člen volebního výboru PSP ČR
Filip Rožánek, analytik Českého rozhlasu

Poznámka: Český rozhlas pořídí z akce zvukový a obrazový záznam.
Seminář je veřejně přístupný, při vstupu do budovy však musí návštěvníci projít bezpečnostní kontrolou a prokázat se dokladem totožnosti.

Žádné komentáře: