pátek 4. ledna 2013

Aukce kmitočtů informativně na vládě, na Digitální Česko se dále čeká.....Vláda se na svém prvním letošním zasedání 9. ledna bude v rámci bodu 26.  (v části "bez rozpravy") pod č.j. 1336/12  zabývat dosvadním průběheme aukcí kmitočtů, uvolněných ú úspěšně provedenou a dokončenou televizní digitalizací.


Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Projekt Digitální Česko verze 2.0. nebyl dosud,  po vypořádání připomínek v rámci meziresortu  na podzim loňského roku, na jednání vlády zařazen. Materiál podle veřejně dostupných zdrojů  nadále nemá úplně jednotná stanoviska od oborovoých asociací ani  od klíčových vládních resortů.

Žádné komentáře: