úterý 29. ledna 2013

ICT v ČR statisticky

Český statistický úřad vydal publikaci Informační ekonomika v číslech 2012.Tato publikace srovnává data za Českou republiku, ale také za členské státy Evropské unie. Obsahuje podrobné údaje o IT odbornících včetně jejich průměrné mzdy a počtu vysokoškolských studentů v IT oborech, údaje o investicích do ICT se zaměřením na software, údaje o výdajích na výzkum a vývoj nebo patentech v této oblasti, údaje o vývozu a dovozu ICT zboží a služeb a na závěr také hlavní ekonomické ukazatele za podniky s převažující ekonomickou činností v oblasti ICT.

Žádné komentáře: