úterý 6. listopadu 2012

Poslanecký návrh zákona proti nekalým praktikám mobilních operátorů jde do vlády


Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR formálně požádala vládu o vyjádření k návrhu poslanců Jana Husáka, Ludmily Bubeníkové, Václava Cempírka, Jaroslava Ečka, Františka Laudáta a Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 836).

„Návrh novely zákona je předložen z důvodů potřeby řešit nekalé praktiky operátorů – tzn. podnikatelů v elektronických komunikacích vůči zákazníkům a vůči ostatním podnikatelům v oblasti elektronických komunikací. Tyto praktiky brání vzniku konkurence na telekomunikačním trhu a tím pádem brání zlepšení kvality služeb a snížení cen.

Cílem návrhu zákona je zamezit stávajícím mobilním operátorům zneužívat své postavení vůči ostatním podnikatelům v oblasti elektronických komunikací, znemožnit jim automaticky prodlužovat sjednané smlouvy, vyřešit uzavírání nebo změnu smluv pomocí prostředků komunikace na dálku a zakázat sjednávání smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou....“

Text návrhu je zde nebo tady ( PID  KORN8ZME7ZB3)

"Nekalé praktiky vůči zákazníkům:

1) Podnikatel neposkytne všechny informace při dálkovém uzavírání smluv. V současnosti se stává, že zákazník uzavře nebo změní smlouvu např. přes telefon, aniž by mu byly sděleny všechny informace, nebo tyto informace jsou zmatečné. Ve výsledku zákazník musí platit např. i za služby, které si nechtěl objednat a následně je v důkazní nouzi. Proto navrhuji, aby při uzavírání smluv dálkovým způsobem měl spotřebitel k dispozici prokazatelně všechny informace.

2) Podnikatel automaticky prodlouží smlouvu. Podobně obchodně nemorální je automatické prodlužování smluv, aniž by podnikatel o tomto prodloužení zákazníka informoval. Proto navrhuji automatické prodlužování zakázat. Pokud si zákazník bude přát, či bude souhlasit s prodloužením smlouvy, musí o tom podnikatel vést záznam po celou dobu trvání smlouvy.
3) Podnikatel si smluvně vynutí pokutu za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. Považuji za nepřípustné, aby podnikatel při podepisování smlouvy na služby elektronických komunikací nutil zákazníka souhlasit se smluvní pokutou v případě, že se zákazník rozhodne předčasně ukončit svou smlouvu. Proto navrhuji tento typ smluvní pokuty zakázat.

Nekalé praktiky vůči ostatním podnikatelům:
Česká republika je jedinou evropskou zemí, kde nepůsobí plnohodnotní virtuální operátoři. Podnikatelé v oblasti elektronických služeb, kteří by se chtěli stát virtuálními operátory, se nemohou se stávajícími mobilními operátory (= majiteli mobilních sítí) dohodnout. Stávající mobilní operátoři mnohdy jednání uměle prodlužují o celé měsíci i roky, či si kladou nesmyslné podmínky, které si v zahraničí operátoři obvykle vůbec nevynucují. A výslednou dohodu s virtuálním operátorem nakonec bezdůvodně odmítnou.

Proto navrhuji souborem opatření zamezit stávajícím mobilním operátorům zneužívat své postavení vůči ostatním podnikatelům, znemožnit jim nesmyslně prodlužovat jednání a naopak jim chci uložit, aby povinně museli oznámit důvody odmítnutí dohody. Tyto důvody pak bude mít k dispozici i Český telekomunikační úřad a může lépe plnit svou roli mediátora jednání.

Protože podle ustanovení evropského regulačního rámce není právní nárok na uzavření smlouvy o přístupu, nelze si právně vynutit vstup virtuálních operátorů do mobilních sítí stávajících mobilních operátorů. Proto alespoň soubor navržených opatření může účinně napomoci plnohodnotným virtuálním operátorům vstoupit do mobilních sítí stávajících mobilních operátorů. V případě úspěchu by i virtuální operátoři mohli nově nabízet služby zákazníkům, což opět pomůže rozhýbat konkurenci na telekomunikačním trhu, zlepší služby a sníží ceny.2 komentáře:

Jirina řekl(a)...

Děkuji. V televizi přenášeli vystoupení zástupce vlády, který proti tomuto návrhu jménem vlády vystoupil. Rozzuřila jsem se. Koho to vlastně ze svých daní platíme? Lobování podvodníků a vyděračů? Zemřel mi bratr. K čemu mi jsou dva mobilní telefony? Proč nemohu ani z jedné smlouvy prostě vystoupit? Jeden telefon prakticky nepoužívám. Ani jeden hovor a platím 470 Kč! Dřív jsem platila něco okolo 250 Kč a telefonovala jsem! Proč musím čekat rok, až mi doběhne smlouva! Mám paušál, ukradnou mi telefon a já ho nemohu ani odhlásit! Smlouva mi skončí až za rok, to bude zloděj rok na můj účet telefonovat? Tohle nejsou volení zástupci lidu. Ti, kdo ustoupí lobby operátorů a dovolí, aby mne dál vydírali, jsou normálně sprostí zločinci a patří do kriminálu. A nemají pravdu. Já mám spoustu přátel všude ve světě a nikde to takhle není. Takhle nás mohou vydírat jedině u nás!

Jirina řekl(a)...

Děkuji. V televizi přenášeli vystoupení zástupce vlády, který proti tomuto návrhu jménem vlády vystoupil. Rozzuřila jsem se. Koho to vlastně ze svých daní platíme? Lobování podvodníků a vyděračů? Zemřel mi bratr. K čemu mi jsou dva mobilní telefony? Proč nemohu ani z jedné smlouvy prostě vystoupit? Jeden telefon prakticky nepoužívám. Ani jeden hovor a platím 470 Kč! Dřív jsem platila něco okolo 250 Kč a telefonovala jsem! Proč musím čekat rok, až mi doběhne smlouva! Mám paušál, ukradnou mi telefon a já ho nemohu ani odhlásit! Smlouva mi skončí až za rok, to bude zloděj rok na můj účet telefonovat? Tohle nejsou volení zástupci lidu. Ti, kdo ustoupí lobby operátorů a dovolí, aby mne dál vydírali, jsou normálně sprostí zločinci a patří do kriminálu. A nemají pravdu. Já mám spoustu přátel všude ve světě a nikde to takhle není. Takhle nás mohou vydírat jedině u nás!