čtvrtek 8. listopadu 2012

Evropská komise nařídila posílit kmitočtovou kapacitu pro 4G sítěEvropská komise dnes rozhodla přidat dalších 120 MHz k portfoliu kmitočtového spektra pro technologie čtvrté generace (4G), jako např. LTE (Long Term Evolution), v okolí pásma 2 GHz. Toto pásmo je v současnosti používáno pouze pro bezdrátové komunikace UMTS (univerzální mobilní telekomunikační systém), známé jako sítě třetí generace (3G).
 
Rozhodnutí  EK ukládá členským státům otevření příslušného spektra nejpozději do 30. června 2014 a stanoví harmonizované technické podmínky, které umožní koexistenci různých technologií. S přibližně 1 000 MHz tak bude EU nyní mít k dispozici až dvakrát více spektra pro vysokorychlostní bezdrátové širokopásmové připojení než Spojené státy.

Lepší přístup ke spektru pro technologie 4G významně podle EK  přispěje ke splnění cíle Digitální agendy v oblasti širokopásmových sítí, podle kterého má být do roku 2020 dosaženo univerzálního širokopásmového pokrytí EU s rychlostí nejméně 30 Mb/s (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).Žádné komentáře: