neděle 3. srpna 2008

Zájem o korejské digitální vysílání v DMB roste

Mobilní diigitální televize v systému DMB v Koreji nyní využívá více než 13.7 miliónů diváků. Většinu tvoří uživatelé mobilních přístrojů ( 48.4% předplatitelů). Převládá terestrický způsob příjmu, kde je asi 6x více uživatelů než forma satelitní. Většina diváků využívá neplacenou část nabídky programů a služeb. Existují stále určité nejasnosti v hodnocení sledovanosti a využívání služeb stejně jako celkové komerční úspěšnosti projektu.

Žádné komentáře: