čtvrtek 14. srpna 2008

TPP: Proč přijde rozhodnutí televizí až pár vteřin před uzávěrkou?

Zítra se s velkou pravděpodobností zřejmě dozvíme jasnější stanovisko od dvou dosavadních dominantních privátních televizí k Technickému plánu přechodu (ne vždy se to od některých z těchto subjektů v posledních měsících daří...), který se v legislativním systému dlouho připravoval a hlavně v prodlužovaném jarním finále upravoval vstřícně právě tak, aby byl pro tyto televize akceptovatelný. (Ostatně na jednáních mnohokrát zaznělo, že "pokud to zvládnou operátoři, pro TV to pak už není žádný problém..")

Poslední dny pak také probíhala řada jednání, navenek provázená množstvím dopisových a jiných intervencí obou televizí, ke kterým se „vlastní cestou“ připojily i jejich některé partnerské subjekty. Většinou tyto kroky vyznívají spíše alibisticky (a to i podle následných praktických kroků nebo pasivity...) neboť který z odpovědných manažerů by tak zásadní věc ponechával až na poslední dny, ve kterých při čekání na nějakou odpověď by již asi nebylo úplně vhodné zásadně měnit tak důležité strategické rozhodování. Faktem ale také je, že řada podobných rozhodnutí je/bylo spíše v rukách majitelů nebo hlavních akcionářů než výkonného managementu. Zajímavé, ale zde již delší dobu celkem běžné, je výsostné mlčení a mimořádně tvrdý tlak na důvěrnost jakýchkoliv informací.

Ve hře je nyní mnoho variant od celkové nesouhlasu po dílčí možnosti nebo kompletní souhlas (alter. s některými podmínkami). Nechme spekulace stranou, ale zcela jistě lze konstatovat výrazný pozitivní posun, počkejme tedy na pátek...

Každá z variant má určitá řešení, někdy okamžitá, v některých případech složitější, ale vždy řešitelná. Také televize s některými operátory plánují různé tahy včetně "HD vysílání" nebo „zmenšení“ prostoru pro případnou konkurenci a to hned několika formami... V každém případě je na řadě překonání dalšího milníku a příprava na další možné překážky, ale i na malé oslavy po jejich případném překonávání a příprava na další...

Žádné komentáře: