neděle 3. srpna 2008

Novela ZEKu „se vypořádává“ s připomínkami a brzy zamíří ke schválení do vlády.

Stále existuje naděje na větší efektivitu využití kmitočtů.

Velmi důležitá úprava zákona, která ve většině věcí se vztahem k digitalizaci a zejména ke správě kmitočtového spektra byla připravena již na podzim loňského roku a později inovována, je připravena k vypořádání připomínek ze strany komerčních subjektů, asociací i příslušných státních resortů a orgánů. Lhůta pro podání námětů a připomínek již vypršela a nyní by mělo proběhnout standardní „vypořádání“ , včetně jednání s dotčenými subjekty. Po dokončení výsledného návrhu půjde text na jednání vlády a poté v případě vládního souhlasu do Parlamentu. Tam se důležitá norma, která by z mnoha důvodů byla dobrá již v této fázi přechodu na digitál, zřejmě „potká“ s další jinou přímou novelou mediálního zákona (z dílny skupiny poslanců), vázanou na digitální rozhlas. Podzim bude nejen kvůli volbám i ve Sněmovně jistě zajímavý...

Jinak i nadále je celkem zajímavé sledovat postupy stále zcela propojeného a z větší části personálně zcela identické lobby významných/dominantních hráčů na trhu telekomunikací a médií i nové „cesty“ a metody prosazování zájmů. Z námětů je mnoho velmi zajímavých, i když není jasné, jaká bude jejich politická podpora. K těm patří například i zásadní návrh telekomunikačního regulačního orgánu na maximální efektivitu využití kmitočtového spektra pro televizní i rozhlasové vysílání, který je současně zcela předvídatelný a naprosto transparentní ( a samozřejmě nezvýhodňující a nediskriminující...).

ČT po sérii mimořádně náročných jednáních finalizuje spolu se smluvními partnery úplnou dohodu, nezbytnou ke kompletní výstavbě a provozu veřejnoprávního multiplexu - s nadějí na formální dokončení v nadcházejích dnech.

Žádné komentáře: