neděle 3. srpna 2008

Prima požaduje individuální státní „digitální“ garanci

Televize Prima se v závěru července obrátila na českou vládu s žádostí o poskytnutí nepříliš přesně formulované státní garance v souvislosti s přechodem na digitální vysílání dle TPP. Jde po všech stránkách o poněkud zvláštní krok, který byl podle všeho připraven již v průběhu června, ale oficiálně byl podle médií odeslán všem členům vlády zrovna ve chvíli, kdy vláda přerušila svoji činnost až do druhé poloviny srpna. V té době již ale vyprší 90denní zákonná lhůta pro zaujetí pozitivního stanoviska ze strany provozovatelů vysílání k TPP, za které mohou získat další televizní licenci.

Prima se ve své intervenci, kromě specifických požadavků, podle očekávání a zřejmě i poněkud účelově a neurčitě vyjadřuje i k naplánované a finančně zajištěné informační kampani. Přestože jsou k dispozici veškeré dokumenty a podklady , zatím mj. ani přes opakované výzvy k možnosti spolupráce a participace , nikdo z dosavadních komerčních TV nereagoval.

Současná aktivita připomíná i některá nedávná zvláštní oficiální stanoviska představitelů TV Prima, ve kterých se čelní představitelé televize například letos vyjadřovali , že se „nemohou k ničemu přihlásit co ještě neexistuje (tzn. k TPP)“, i když TPP v té době již byl dávno vydán a platil v souladu se zákonem již od období 2006/2007 (a Prima se se svoji „lepší polovinou“ licence k TPP již dávno před tím oficiálně zavázala). Ostatně i oficiální souhlas s TPP byl součástí zákonných podmínek pro již udělenou novou bonusovou regionální licenci pro TV Prima.

Je určitě na škodu, že tak závažný dopis nebyl zveřejněn, neboť i vláda, pokud by o takové věci rozhodla, by jistě jednala veřejně. Na definitivní stanovisko k TPP od Primy i od NOVY k TPP (podle 2 na sobě nezávislých zdrojích bylo již rozhodnuto negativně) si musíme ještě několik dnů počkat, i když v obou případech se již s velkým předstihem dá předvídat resumé, včetně PR „zdůvodnění“. Prima pak podle více zdrojů chystá i další „překvapení“ v souvislosti s programem i některými korporátními věcmi ve vztahu k některým partnerům, což je v kompetenci RRTV.

P.S: Prima by přechodem na digitál získala mj. i mnohem větší územní pokrytí...

Žádné komentáře: