neděle 10. srpna 2008

Evropský "telekomunikační balík"

Pro doplnění pro zájemce uvádím i jiné odkazy, kde lze získat kompletní podobu textu příslušných evropských norem a aktuálních návrhů změn ( v češtině), které by měl ve finále posoudit Evropský parlament letos na podzim (v září II. čtení) a které s velkou pravděpodobností budouu aplikovány do praxe v době našeho předsednictví v EU na jaře roku 2009.

Přehled tří nejdůležitějších návrhů, jejichž cílem je vytvořit „jednotný evropský informační prostor": Telekomunikační balík. Telekomunikační balík, soubor pěti (legislativních a nelegislativních) dokumentů, byl Komisí zveřejněn 13. listopadu 2007. Jeho cílem je "prostřednictvím změn stávajícího předpisového rámce vytvořit „jednotný evropský informační prostor". Ze zmíněných pěti dokumentů jsou konkrétními legislativními návrhy tři."

Směrnice o předpisovém rámci, přístupu a o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (ES) č.21/2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice (ES) č.19/2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice (ES) č.20/2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2007)697 v konečném znění)

Směrnice o univerzální službě, soukromí a elektronických komunikacích

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení 2006/2004/ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (KOM(2007)698 v konečném znění)

Nařízení zřizující Evropský úřad pro trh elektronických komunikací
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (KOM(2007)699 v konečném znění)

Žádné komentáře: