středa 16. dubna 2008

TPP ve vládě může být již brzy

Do konce týdne proběhne další, zřejmě finální , projednání TPP a dalších návrhů nařízení vlády v rámci komisí Legislativní rady vlády a pokud bude vývoj i nadále příznivý a podaří-li se zkrátit i potřebné finální stanoviska a vyjádření ( a s pozitivním výsledkem), je teoreticky (i prakticky) možné projednání TPP na nejbližším zasedání vlády v příštím týdnu nebo o týden později. TPP je nezbytným dokumentem pro celý pokrok v digitalizaci a pro všechny s tím související procesy - od dokončení tendru ČT na provozovatele vysílacích služeb po dokončení příprav a realizaci informační kampaně.

Předkladatelem TPP je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které plně převzalo v loňském roce po zrušení MI kompetenci v oblasti elektronických komunikací. Návrh TPP již předtím vypracoval ČTÚ a před několika týdny jej schválila Rada ČTÚ. ČTÚ je v tomo případě spolupředkládajícím subjektem.

Žádné komentáře: