středa 2. dubna 2008

TPP před branami vlády (a LRV)

V těchto dnech má podle některých novinářů probíhat zasedání vedení společnosti České radiokomunikace, kde by se podle některých informací měla řešit i otázka TPP a stanoviska společnosti k tomuto zásadnímu dokumentu, schváleném Radou ČTÚ původně již 6.března. TPP je v gesci MPO a bude předložen vládě spolu s dalšími návrhy, například s návrhem nařízení vlády o poplatcích za využití kmitočtů.

Žádné komentáře: