středa 16. dubna 2008

Do přípravy kampaně se zapojují další subjekty, jednání se rozbíhají ve větší šíři,některé TV zatím vyčkávají

Průběžně pokračují intenzivní jednání na v rámci přípravy informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání. Mimořádně intenzivní je spolupráce s ČT, která navíc bude zapojena vlastními kapacitami i do první vlny kampaně kvůli vypínání programu ČT2 v analogové podobě v prvních dvou oblastech ČR. Je již připraven tým, který ve spolupráci s NKS bude v již rozšířené podobě v přípravách a následně i v realizaci kampaně pokračovat.

Podařilo se pokročit i v možnostech spolupráce se zástupci kabelových televizí a operátorů a podobně je tomu i v případě satelitních platforem. Významně novým krokem je zpřesňování možností spolupráce zejména na technické a odborné úrovni s některými operátory digitálních sítí, především pak i s Českými Radiokomunikacemi. Na základě probíhajících společných jednání se ukazují i další nové možnosti spolupráce a větší participace ve všech fázích přechodu na digitální vysílání, včetně některých novinek.

Na základě pozitivního vývoje a významné podpory ze strany české vlády mohou pokročit a rozvinout se i detailnější a konkrétnější jednání se zástupci státní správy a samosprávy příslušných regionů i příslušných asociací a sdružení ve věci podpory specifických institucí a obyvatel v rámci schváleného finančního rámce. Na základě těchto jednání budou dokončeny modely kampaně a jejích jednoltivých forem, o všech nezbytných krocích bude primárně informována vláda v návaznosti na TPP, bude-li ,věřmě již brzy, přijat.

I přes opakovanou výzvu zatím nejsou k dispozici náměty či nabídky na participaci v rámci komplexní informační kampaně ze strany významných komerčních televizí. Jistě ku prospěchu věci jsou i kritické podněty a připomínky, zejména jsou-li založeny na faktech a pravdivých skutečnost a samozřejmě v rámci snahy pomoci a podpory efektivního modelu ve prosppěch společných "digitálních zájmů". Pozornost některých televizí se nyní také přirozeně zřejmě soustředí více na rychlé dokončení TPP, které je pro další pokrok (i pro televize) nezbytné a některé TV nezapomínají ani na další aktivity.

Žádné komentáře: