středa 9. dubna 2008

Skončí TPP kvůli „ochranně investic“?

Ani opakované a velmi podrobné připomínkové řízení, mimořádné ústupky nad rámec původních strategických záměrů či časové odklady nevyřešily trvalý odpor některých významných aktérů. Zřejmě i zvětšený časový prostor umožňuje ještě silnější lobbistické aktivity, které v těchto dnech gradují. Směr argumentace a intervence se nyní pochopitelně přesunul více směrem k vládě včetně LRV, i když z hlediska legislativy jde o poměrně málo obsažný dokument, plný technicistních příloh a dat. Jedním z hlavních hesel posledních dnů je opět tradiční „ochrana investic“. V zákulisí se pomalu šíří i krajně negativistické „zaručené informace“, že návrh TPP, předkládaný MPO , nebude nakonec vůbec schválen (prapůvodní zdroj samozřejmě neidentifikovaný...). Ostatně jistě například i na čtvrtečním Kulatém stolu DIGIZONE, kterého se nakonec zúčastní i řada dříve a jinde absentujících managerů, zazní mnoho tezí a protiargumentů, dosud prezentovaných a používaných spíše v zákulisí. Existuje velká naděje na zásadní a pozitivní pokrok, ale i přes optimismus je dobré mít přípravu i na potíže, včetně snadných ale i více komplikovaných řešení. Ta bezpochyby existují. I za NKS jsme měli k TPP průběžně mnoho připomínek, když některé byly zapracovány a jiné i pro omezenost více méně matematických algoritmů řešení ne.

Jisté je, že úloha, role a odpovědnost Ministerstva průmyslu a obchodu, včele s ministrem M.Římanem, není jednoduchá a bude zajímavé sledovat, jak se se závěrečným „finišem“ zlomového digitálního kroku resort popere.

Žádné komentáře: