čtvrtek 3. dubna 2008

Přípravy na Infokampaň

Včera proběhlo na RRTV pracovní setkání v rámci PSOT NKS, kterému předcházela řada dvou a vícestranných setkání k přípravám informační kampaně. Jde o nalezení shody a partnerství pro společný postup při všech fázích info kampaně, kdy nejde jen o nezbytný dobrý plán, ale i o možnost aktuálně a flexibilně reagovat na reálný vývoj, a to společně se všemi zainteresovanými. Ten zatím nemá stále to hlavní a tím je TPP. Jednání také ukázalo či potvrdilo i tendence a zájmy, které budou dále posilovány v případě objektivní či spíše u předpřipravené a mnohdy účelové oponetury k postupu digitalizace. Zajímavé byly i informace od některých zástupců komerčních subjektů od členů vlády resp. ministerstev o dosud "utajených účtech" na kampaň. Je asi i dobře, že některé komerční subjekty (alespoň podle svých vyjádření) disponují podklady, které jsou předkládány vládě k projednání a následnému schválení - diskuze je pak věcnější a konkrétnější. Důležité je, že jsou připraveny rámec a podklady pro realizaci dostatečné kampaně ze strany státu - pro digitalizaci nezbytné. Informační projekt bude dále zpřesňován a konkretizován podle plánu a podle vývoje projednávání a schvalování dalších dokumentů. Podpora a spolupráce ze strany komerčních subjektů je sice "nevymahatelná", ale přesto potřebná a věci digitalizace prospěšná. I ze včerešjího jednání bylo jasné, že podobný názor nemá jen "stát", ale i ti hlavní, kteří se do digitalizace zapojí.

Žádné komentáře: