středa 23. dubna 2008

TPP na programu vlády v pondělí 28.dubna

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 28. dubna 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4:
bod 4.
Návrh nařízení vlády o stanovení Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (Technický plán přechodu)
č.j. 448/08
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Přizván: P. Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
................
5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
č.j. 449/08
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Žádné komentáře: