středa 9. dubna 2008

Jak dál po TPP?

Na konferenci ISSS v Hradci Králové v bloku věnovaném digitalizaci zazněla mj. i celá řada dalších zajímavých informací, které se vážou k TPP. Návrh MPO , které je odpovědné za legislativní agendu digitalizace v rámci přerozdělení kompetencí Min.informatiky, již byl odeslán k projednání v LRV a následně na vládě, termíny nejsou zatím známy. NKS spolu s dalšími orgány řeší a připravují již několik týdnů také i další krátkodobé a dlouhodbé možnosti postupu v některých možných alternativách vývoje TPP a přístupu subjektů k tomu zásadnímu dokumentu. Obecný rámec byl naznačen již ve Zprávě NKS, část z reálných možností zazněla právě na ISSS...
Prezentace ČTÚ k návrhu TPP
Některá stanoviska s princiálními předběžnými vyjářeními rozhodujících hráčů na digitálním poli i přes opakovanou výzvu předkladatelů návrhu nejsou a po zkušenostech z minulosti ani nejsou reálně očekávány a tak bude nutné na zásadnější názory vyčkat.

Videozáznam z ISSS k digitalizaci

Žádné komentáře: