úterý 31. ledna 2017

Vláda plní plán legislativních změn ve prospěch přechodu na DVB-T2

Vláda na  svém pondělním zasedání hladce schválila změnu podzákonného vládního nařízení o stanovení výše a způsobu výpočtů poplatků za využívání rádiových kmitočtů čísel a nařízení o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání.
Jedná se o kroky ze schválené Strategie zemského digitálního vysílání z července 2016.
 
Jde o podobné mechanismy změn zákona a podzákonných právních předpisů (kde není nutný souhlas Parlamentu), které byly využity i v rámci první vlny televizní digitalizace spojenou s koncem analogové televize. Původní "digitální účet" byl tehdy dotován dílem i z výnosu reklam, odvysílaných  na ČT, v souladu se zákonem a přechodnými ustanoveními. Prostředky regulátor mj. využíval i na průzkumy stavu digitalizace ad.
 

Ve Strategii k DVB-T2 je pak pro přechodné sítě navrženo zjednodušit poplatky za využívané rádiové kmitočty po dobu souběžného vysílání v přechodových sítích. Ke snížení nákladů přechodu je v létě schválené Strategii v materiálu také navrženo  kompenzovat náklady  z radiokomunikačního účtu, který je podle zákona o elektronických komunikacích určen k řešení těchto situací.

Schválené dokumenty:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů.


Český telekomunikační úřad bude převádět v období realizace přechodu na DVB-T2 na radiokomunikační účet peněžní prostředky podle zákona o elektronických telekomunikacích zvýšené o 24 % z celkového výnosu vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů, tj. celkově na podíl ve výši 30 % celkové sumy vybraných poplatků za kmitočty.

Novela nařízení zároveň, na rozdíl od některých dřívějších nejasností, stanoví způsob, jak bude naloženo se zůstatkem radiokomunikačního účtu po dokončení přechodu na DVB-T2.


Žádné komentáře: