neděle 17. ledna 2016

Vládní koncepce pro digitální rozhlas má (malé) zpožděníV průběhu loňského roku projednala vláda návrhy strategických dokumentů, které se dotýkaly i rozhlasové digitalizace. Šlo zejména o 2. vyhodnocení projektu Digitální Česko 2.0. a následně aktualizované Strategie správy kmitočtového spektra. 

Proti původním plánům, které se v návrzích objevovaly ještě do začátku roku 2015, nakonec došlo sice ke „stylisticky“ malému, ale věcně zásadnímu posunu – místo koncepce rozhlasové digitalizace v ČR se nakonec vláda na základě resortních návrhů usnesla na zpracování limitovaného rozsahu Koncepce pouze pro ČRo (Český rozhlas).


Vláda ve svém  usnesení  ze dne 3.6.2015 (č.421) ke Strategii správy rádiového spektra  uložila „ministru kultury zpracovat ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání  vládě do 31. prosince 2015  předložit návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu včetně návrhu opatření“.


Materiál prošel pracovním připomínkováním s tím, že podle všech dostupných informací stále není úplný soulad v názorech na další postup. Každopádně se očekává rozfázování i časový odklad a korekce některých plánovaných kroků, a to i ve vztahu a s odkazem na plánované legislativní úpravy.

Žádné komentáře: