čtvrtek 14. ledna 2016

Nařízení k jednotnému evropskému trhu elektronických komunikací

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2015 ze dne 25. listopadu 2015 (v PDF)

Evropský parlament schválil finální znění nařízení, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. 

Dne 26. listopadu 2015 bylo toto nařízení publikováno v Úředním věstníku EU.


Koncoví uživatelé budou mít právo svobodně přistupovat k obsahu a distribuovat jej, provozovat či užívat služby a aplikace, a poskytovatelé přístupu k internetu budou mít povinnost nakládat stejně se stejnými typy provozu při zajišťování služeb přístupu k internetu.

U roamingu dojde ke zrušení příplatků za používání telefonu v zahraničí v polovině roku 2017 (konkrétně 15. června 2017).

Žádné komentáře: