sobota 9. ledna 2016

Nizozemsko jako předsedající Radě EU chystá nová pravidla pro aukce kmitočtů, autorský zákon i revizi TV směrnice1. ledna 2016 převzalo od Lucemburska předsednictví v Radě EU Nizozemsko. Pracovní program nizozemského předsednictví se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:
- migrace a mezinárodní bezpečnost,
- zdravé finance a robustní eurozóna,
- Evropa podporující inovace a tvorbu pracovních míst,
- progresivní politika v oblasti klimatu a energetiky.
Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady, a napomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady. Nizozemsko naposledy předsedalo například  v období leden – červen 1997 červenec – prosinec 2004.  Druhé pololetí letošního roku je na řadě Slovensko: červenec – prosinec 2016.

Telekomunikace
V oblasti digitální ekonomiky se očekává, že Nizozemsko bude muset uzavřít jednání o pravidlech pro ochranu údajů (běžící několik let), nastartovat diskusi o reformě autorského zákona (návrh EK se očekává po odkladech v lednu), a oživení a dokončení pravidel a legislativy pro aukce kmitočtů  pro mobilní brodband. Komise pak po dokončení vyhlásí strategii pro jednotný digitální trh  - předpokládá se, že v květnu 2015.

Evropská unie se už dříve obecně zavázala k rychlé a spolehlivé připojení v celé Unii.  Následující položky jsou v předběžném pořadu jednání pro předsednictví:
-  aktualizace stávajících evropských telekomunikací právních předpisů     
-  dohoda o společném přidělování  pásma 700 MHz pro mobilní komunikace
 
Kultura a média
Projektem č. 1 jedna  je sice podle deklarací tzv.  Europeana, digitální úložiště evropských kulturních a vědeckých institucí, ale hlavním bude reforma autorské legislativy.

EK  hodlá v lednu představit konkrétní kroky vedoucí k modernějšímu autorskému právu v EU. Současná legislativa totiž byla vytvořena už před 15 lety, v dnešní digitální éře proto nestačí. Má proto dojít hlavně ke sjednocení a zpřesnění pravidel. Kromě toho se chce Komise podívat na zoubek legislativě, která platí dnes, a měla by tak být revidována například směrnice o audiovizuálních službách nebo směrnice o kabelovém TV vysílání.

Žádné komentáře: