sobota 2. ledna 2016

5 finalistů ve výběrovém řízení na generálního ředitele ČRo - Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu (21. 12. 2015)

Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu (21. 12. 2015)

Usnesení 134/15
Rada ČRo schvaluje výsledky tajného hlasování o zúžení počtu kandidátů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu, které proběhlo dle zásad Jednacího a Volebního řádu Rady ČRo.
Z kandidátů, jejichž přihlášky splnily stanovené formální náležitosti, postoupili do veřejné volby generálního ředitele ČRo tito uchazeči s dále uvedeným počtem získaných hlasů:
1)      Končelík Jakub, PhDr., Ph.D.       6 hlasů
2)      Němeček Tomáš, Mgr.                  6 hlasů
3)      Zavoral René, Mgr                       6 hlasů
4)      Kralert Michael, Ing.                    5 hlasů
5)      Skřivánek Tomáš, Ing                  5 hlasů
Protokol o hlasování bude součástí zápisu.
Hlasování: 9 – 0 - 0

Na nepostupových místech se umístili:
Mrzena
Jan, Ing. a Zýka Karel, Ing. - 4 hlasy
Duspiva
Zdeněk, Ing. - 2 hlasy
Böhm
Tomáš, Ing.;  Karmazín Vladimír, Mgr.; Skopalík, Jaromír, Dr.,CSc.;
Žantovský
Petr, Doc. mgr. PhD. - 1 hlas.

P.S. chybí Ondřej KOPA 1 hlas

Žádné komentáře: