sobota 27. dubna 2013

Frekvence pro vysílání podle EBU

EBU zveřejnila aktuální přehled frekvenčních pásem, které jsou přidělena pro vysílání. Tato zpráva nahrazuje dosavadní dokument EBU BPN 045, který se stahuje z platnosti.  Tento dokument  poskytuje především přehled o související regulaci a aplikaci různých kmitočtových pásem přidělených pro vysílání.  

Pro každé frekvenční pásmo jsou uvedeny odkazy na Radio Regulations 2012 a Evropskou  kmitočtová tabulku ( schválenou v roce 2013).

Dokument je zde v PDF

Žádné komentáře: