čtvrtek 18. dubna 2013

Redukovaný Autorský zákon na jednání vlády


Návrh Autroského zákona, který je omezen na transpozici příslušné evropské směrnice do českého právního řádu, je zařaze jako 5. bod na jednání vlády 24.4.2013
" Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů . č.j. 264/13,  Předkládá: ministryně kultury."

Žádné komentáře: