úterý 9. dubna 2013

Ministerstvo dopravy aktivně podporuje Digitální Česko (2.0)

Součástí  v březnu vládou schválené strategie - Státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální Česko   jsou rozvojová kritéria pro dosažení staniovených cílů strategie. K nim patří například i pokrytí železničních koridorů, dálnic a rychlostních komunikací pro vysokorychlostní přístup k internetu. 

K dosažení tohoto pokrytí bude výstavba vysílacích rádiových sítí, kterými bude tento přístup zajišťován a jejichž investory budou podnikatelé-držitelé přídělu rádiových kmitočtů, realizována v převážné většině případů na objektech nebo na pozemcích, s nimiž má právo hospodařit státní organizace Správa železniční dopravní cesty.  Současně musí být zajištěna bezproblémová koexistence těchto nových sítí se stávající neveřejnou mobilní komunikační sítí GSM-R provozovanou jmenovanou státní organizací, která jejím prostřednictvím poskytuje neveřejné služby elektronických komunikací, včetně eliminace případného rušení mezi oběma sítěmi. 

K tomu, aby v tomto případě nenastaly zbytečné komplikace uzavřelo Ministerstvo průmyslu a obchodu zastoupené ministrem MUDr. Martinem Kubou a Ministerstvo dopravy zastoupené ministrem Ing. Zbyňkem Stanjurou Memorandum o prosazování cílů pokrývání železničních koridorů, dálnic a rychlostních komunikací pro vysokorychlostní přístup k internetu. Jeho účelem je především zajištění podpory ze strany Ministerstva dopravy při plnění rozvojových kritérií a nastavení pravidel spolupráce obou resortů. Dokument vstoupil v platnost dnem podpisu druhé ze smluvních stran, tedy 25. března 2013.

Žádné komentáře: