pátek 12. dubna 2013

Vzniklo české DAB Forum, stát stojí mimo....


Účastníci digitálního rozhlasového vysílání vytvořili DAB fórum


Společnosti 

České Radiokomunikace a.s. (operátor DAB sítě),
Český rozhlas, Gama media s.r.o. (GAMA Rádio), Lagardere Active ČR, a.s. (rádio Frekvence 1), LONDA spol. s r. o. (rádio Impuls), RADIO PROGLAS s.r.o., RTI cz, s.r.o. (operátor sítě DAB), SeeJay Radio s.r.o. a TELEKO, s.r.o. (operátor DAB sítě ) založily 4. 4. 2013 v Praze zájmové fórum účastníků digitálního rozhlasového vysílání DAB (Digital Audio Broadcasting)

Hlavním cílem účastníků DAB fóra je efektivní postup směřující k rozvoji digitálního  rozhlasového vysílání v České republice.

Zástupci společností definovali oblasti, které jsou důležité pro úspěšné zavedení rozhlasového vysílání ve standardu DAB. Mezi ně patří dostupnost frekvenčního spektra ve III. pásmu pro vysílání,preciznější ukotvení rozhlasového systému DAB v legislativě, zvyšování penetrace digitálních rozhlasových přijímačů, stolních i v automobilech, a také medializace digitálního rozhlasového vysílání.

V současnosti signál digitálního zemského rozhlasu DAB pokrývá již zhruba polovinu obyvatel České republiky. Už nyní si posluchači mohou naladit až17 digitálních rozhlasových stanic a nabídka programů a pokrytí signálem se bude i nadále rozšiřovat. Pro vysílání jsou však primárně použity kmitočty v L-pásmu, které mají výrazně horší parametry šíření v porovnání s kmitočty ve III. pásmu, které se uvolnilo po ukončení analogového televizního vysílání. Digitální rozhlas DAB představuje pro posluchače výrazné rozšíření programové nabídky, zvýšení kvality zvuku a možnost využití rozličných doprovodných multimediálních aplikací. Je bezplatný, podobně jako tomu je u VKV/FM, ale pro příjem je nutný rozhlasový přijímač, který umožňuje příjem DAB a DAB+ ve III.pásmu  i L-pásmu. Pro provozovatele rozhlasového vysílání pak nabízí nové možnosti oslovení posluchačův dalších cílových oblastech.Česká republika se svým přístupem k digitálnímu rozhlasovému vysílání patří k vyspělým státům, které přijaly platformu digitálního rozhlasového vysílání DAB.

V Evropě to jsou například Velká Británie, Norsko, Dánsko, Švédsko, Francie, Belgie Německo, a mnozí další, mimo Evropu Jižní Korea, Čína, Indonésie a Austrálie.


Žádné komentáře: