pondělí 21. října 2013

Spuštění pravidelného pilotního vysílání v DVB-T2 v roce 2014 je podle ČT reálnéNejprve je ale podle Pavla Hanuše, jak uvedl ve svém vystoupení na konferenci Digitální budoucnost krok za krokem , potřeba urychleně vypracovat strategii udržitelného rozvoje terestrického vysílání, včetně nastavení procesu průběžného monitoringu a testování nových technologií, což přepokládá základní politická rozhodnutí. Následně je pak potřeba zahájit v dohledné době pilotní pravidelné vysílání v DBV-T2 s jasně definovaným časovým rámcem. ČT bude naplňovat požadavky zákona: FTA vysílání v DVB-T + regionalizace + rozvoj nových vysílacích technologií podle stávající legislativy a její možnosti pro realizaci úplné plošné migrace z DVB-T na jinou terestrickou platformu jsou v této chvíli prakticky nulové, může však být iniciátorem celého procesu         ČT k tomu musí mít vytvořeny základní podmínky:

        Legislativní – zmocnění  k technologické migraci, distribuční mix

        Zdroje

         Kmitočty  (základní MPX veřejné služby, regionální subsíť, testovací subsíť)

         Pokrytí nákladů plošného souběžného vysílání při řízené migraci         ČTÚ musí zachovat maximální dostupnost kmitočtového spektra až do doby kdy bude jasná koncepce terestrického vysílání  a  jeho dlouhodobě udržitelného rozvoje. Do té doby je DD2 nepřijatelná.


Na konferenci Digitální budoucnost krok za krokem, kterou Český telekomunikační úřad uspořádal v hotelu Clarion, vystoupilo celkem 14 domácích i zahraničních řečníků.  Mezi jinými na konferenci vystoupili Jean-Jacques Sahel (Microsoft), Evžen Tošenovský (Evropský parlament), Antonio Drossos (Rewheel) či Linda Doyle (Trinity College Dublin). Své plány a vize představili rovněž zástupci Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu a v seznamu přednášejících nechyběli ani zástupci českých veřejnoprávních médií a obchodních společností působících v oblasti telekomunikací či IT.

Řečníci napříč jednotlivými panely se shodli na tom, že klíčové pro další rozvoj v této oblasti jsou především investice do výstavby vysokorychlostních přístupových sítí k internetu, podpora digitálních služeb a zejména vzdělávání obyvatel s cílem zvýšit digitální gramotnost a elektronické dovednosti. Zdůraznili rovněž otázku efektivního využití radiového spektra a další rozvoj digitálního vysílání.

Nezávislá konzultantská společnost Rewheel se prostřednictvím svého zástupce Antonia Drossose vyslovila k myšlence jednotného evropského trhu, a to především z pohledu zákazníků, kteří tak získají větší možnosti výběru služeb a snížení cen za mezinárodní roaming. Antonio Drossos přinesl také zajímavou studii věnovanou dopadu oligopolního rozdělení telekomunikačního trhu (či naopak vysoké míry konkurence) na investice v oblasti, rozvoj a využití rychlejších sítí či užívání dat.

Panel věnovaný radiovému spektru představil účastníkům mimo jiné strategii správy spektra v České republice. V tématu digitalizace českých médií pokračoval i Filip Rožánek, který přiblížil možnosti i bariéry v digitalizaci vysílání Českého rozhlasu.

Žádné komentáře: