čtvrtek 24. října 2013

Evropská rada projednává digitální ekonomiku...


Evropská rada, v těchto dnech zasedá v Bruselu  - hlavním bodem agendy dvoudenního zasedání je téma digitální agendy.

24.10.2013 - 25.10.2013  Brusel

Na pořadu jednání summitu jsou mimo jiné tato témata:
  • digitální ekonomika, inovace a služby
  • růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost a
  • hospodářská a měnová unie  
Evropská rada povede tematické jednání o digitální ekonomice, inovacích a službách.
Evropská rada zejména:

a) projedná aktuální stav, pokud jde o Digitální agendu, s cílem poskytnout pokyny pro
dotvoření jednotného digitálního trhu do roku 2015;

b) posoudí pokrok, jehož bylo v návaznosti na její jednání v únoru roku 2011 dosaženo
v oblasti inovací, a v případě potřeby stanoví další směry pro dotvoření Evropského
výzkumného prostoru do roku 2014 a pro budoucí rozvoj Unie inovací;

c) v návaznosti na příspěvek Komise se zaměří na činnosti navazující na vzájemné
hodnocení podle směrnice o službách a bude očekávat výsledek procesu „Licence pro
Evropu“.Žádné komentáře: