sobota 5. října 2013

Evropská komise kárá ČTÚ za přístup k alternativním operátorům a přístup k pevným sítím
„Ve svém návrhu ČTÚ ukládá alternativním operátorům pevných sítí novou regulaci cen, ale neukládá jim odpovídající povinnost přístupu. Komise je ve svém stanovisku zejména znepokojena tím, že tito operátoři by tak mohli mít možnost cenovou regulaci obcházet – například tím, že by odmítli poskytnout přístup svým konkurentům. To by mohlo vést k situaci, kdy by spotřebitelé neměli možnost do sítí alternativních operátorů volat.
Podle eurokomisařky Neelie Kroesové: „… by spotřebitelé  neměli být vystaveni riziku, že nebudou mít možnost volat tam, kam chtějí. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že zde máme v případě trhů pro ukončení volání v pevném místě monopolní situaci, musíme zajistit přístup k sítím pro všechny operátory, včetně alternativních operátorů.

Podle předpisů EU o telekomunikacích povinnost přístupu vyžaduje, aby operátor propojil svou síť se sítí jakéhokoli jiného subjektu. Podle návrhu ČTÚ by tuto povinnosti měli pouze zavedení operátoři, nikoli však alternativní operátoři. U všech operátorů však bylo zjištěno, že na příslušných trzích mají významnou tržní sílu. 

ČTÚ má nyní tři měsíce na to, aby společně s Evropskou komisí a Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) nalezl řešení tohoto problému. Do té doby je implementace návrhu pozastavena.

Dopis Komise zaslaný ČTÚ bude zveřejněn na této internetové stránce: https://circabc.europa.eu/


Žádné komentáře: