pondělí 13. srpna 2012

Prověrka využívání kmitočtů - vše OK

Prověrka využívání kmitočtů podle § 22b zákona o elektronických komunikacích

Dne 1. července uplynula lhůta podle § 22b zákona o elektronických komunikacích, která držitelům přídělů rádiových kmitočtů stanovila v případech, pokud v přídělech není lhůta pro využívání přidělených kmitočtů stanovena, povinnost přidělené kmitočty začít využívat nejpozději k tomuto datu. ČTÚ proto výše uvedenou povinnost držitelů přídělů rádiových kmitočtů prověřil u všech 31 platných přídělů, protože povinnost využívání nebyla exaktně stanovena u žádného z nich. Současně bylo známé, že v některých případech držitelé přídělů část přidělených rádiových kmitočtů dlouhodobě nevyužívali, resp. nikdy nezačali využívat. Ve většině případů byly tyto příděly uděleny v roce 2005 podle přechodných ustanovení § 136 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích k převedení práv a povinností týkajících se rádiových kmitočtů a vyplývajících z dříve udělených telekomunikačních licencí, jejichž platnost byla změnou zákona ukončena. V rámci této prověrky bylo zjištěno, že u všech přídělů, s výjimkou jednoho, bylo využívání rádiových kmitočtů zahájeno u celého rozsahu přidělených kmitočtů, a ty jsou využívány způsobem stanoveným zákonem o elektronických komunikacích. ČTÚ posoudí plnění všech podmínek stanovených v předmětném přídělu a následně rozhodne o dalším případném postupu.


zdroj ČTÚ

Žádné komentáře: