pátek 31. srpna 2012

Nová část zákona o elektronických komunikacích korigovaná po zásahu Ústavního soudu již platí

Před týdnem vstoupila v platnost novela ZEKu, která byla přijata po nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2011, kterým zrušil § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a prováděcí vyhlášku č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání.

Ustanovení § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích je novelou zákona rozšířeno o výčet subjektů, kterým budou mít operátoři povinnost poskytovat provozní a lokalizační údaje, přičemž účel a podmínky, za nichž jsou subjekty oprávněny požadovat poskytnutí provozních a lokalizačních údajů, stanoví zvláštní právní předpisy.

Zákon č. 273/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 273/2012 Sb.

Návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou a následně postoupen Senátu, který návrh zákona schválil dne 18. července 2012. Zákon byl dne 1. srpna 2012 podepsán prezidentem republiky s datem účinnosti ke dni 1. října 2012 (novela zákona byla dne 22. srpna 2012 publikována ve Sbírce zákonů ).

Žádné komentáře: