pátek 24. srpna 2012

NKS končí k 31.8.2012

14. Závěrečná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o dokončení přechodu na digitální televizní vysílání č.j. 831/12 

Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a ministryní kultury a přijala 

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13. 

USNESENÍ 613 (PDF)

Žádné komentáře: