úterý 14. srpna 2012

Český D-BOOK nyní i pro DVB-T2

Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil aktualizovaný dokument D-Book. Tento dokument shrnuje doporučené technické parametry digitálních přijímačů a dalších přijímacích zařízení, nezbytných pro zajištění bezproblémového příjmu zemského digitálního televizního vysílání v České republice ve standardu DVB-T a nově DVB-T2.

Původní D-BOOK byl zpracován v rámci Technické skupiny NKS,  v roce 2008 před startem ostré fáze přechodu na digitální TV vysílání.
„D-Book je nezbytnou pomůckou pro výrobce a prodejce digitálních televizních přijímačů a set-top boxů. Respektování jím stanovených parametrů dává televiznímu divákovi jistotu, že jím zakoupený přijímač bude bezchybně přijímat digitální vysílání v České republice“, říká Pavel Dvořák předseda Rady ČTÚ a dodává: „D-Book současně představuje jeden z nezbytných kroků na cestě budoucího rozvoje zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2. Ten umožní v budoucnosti zvýšit kvalitu televizního vysílání a perspektivně prohloubit efektivitu využití kmitočtů“.
Dokument, který má doporučující charakter, byl připraven v rámci technické skupiny při ČTÚ. Jejími členy jsou zástupci provozovatelů televizního vysílání, výrobců a prodejců televizních přijímačů, zástupci Českého metrologického institutu, vybraní techničtí experti a pracovníci ČTÚ.
D-Book je umístěn na stránkách Českého telekomunikačního úřadu (D-Book v PDF)

Žádné komentáře: