pondělí 3. dubna 2017

Miliardy na broadband na dosah....

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OPPIK vyhlásilo dne 31. 3. 2017

1. výzvu programu podpory Vysokorychlostní internet. 

Celková alokace této výzvy je 11,55 mld. Kč. Příjem žádostí o podporu bude probíhat minimálně po dobu pěti měsíců.

Výzva je určena pro podnikatele v oblasti elektronických komunikací. Cílem výzvy je rozšíření moderní infrastruktury umožňující spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací do míst, ve kterých dosud není tento přístup zajištěn.

Text výzvy k předkládání projektů je zveřejněn na http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Žádné komentáře: