neděle 9. dubna 2017

Digitální rádio po německuSituace a ekonomický stav v Německu významně ovlivňují celkový vývoj, hospodaření, a technologický rozvoj i u nás. Týká se to všech oblastí, elektronická média nevyjímaje. I proto je situace v digitalizaci ve významné sousední zemi středem naší pozornosti. V případě digitálního rozhlasu byl přerušovaný vývoj německého digitálního rádia v uplynulých letech často jedním z negativních argumentů pro obezřetnost s přechodem na novou digitální rozhlasovou platformu.

Poslední měsíce se situace začíná i v Německu v případě digitálního rozhlasového vysílání v DAB+ pozitivně měnit. Tamní orgány dospěly k dohodě všech zainteresovaných subjektů a institucí a připravily podmínky pro spuštění druhé celoplošné sítě pro DAB+, o kterou mají zájem hned 4 velcí provozovatelé (Media Broadcast,Digital Audio Broadcasting Plattform, Absolut Digital a Radi/o digital). 

Jako zásadnější se jeví únorové zveřejnění návrhu zásad Akčního plánu rozhlasové digitalizace, kterou připravilo BMVI (Německé spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury). Z materiálu je zřejmé, že na rozdíl o jiných zemí, je cílem praktický a reálný rozvoj perspektivní technologické platformy. Ještě důležitější je nejen obecná shoda při přípravě parametrů strategie, ale i shoda jako nezbytná součást dalších etap.

Východiskem jsou nejen historické kroky německé digitalizace, ale i současný stav technologií využívaných pro přenos audio obsahu a hlavní trendy pro další roky. Současně je respektován dosavadní limitní stav analogového prostředí a jeho omezení.

Strategie rekapituluje stav ve spolkových zemích a systematicky řeší sladění a aktualizaci předpisů a související zemské i spolkové legislativy a časových posloupností. Německá koncepce řeší, na rozdíl od přístupu českého Ministerstva kultury, digitalizaci všech rozhlasových vysílatelů v rámci duálního mediálního systému. 

V jednotlivých spolkových zemích už nyní platné normy a zákony obsahují konkrétní ustanovení týkající se plánovaného vypnutí vysílání v pásmu VKV/FM. Například v Sasku je možné vysílat rozhlasové programy přes FM až do konce roku 2025. Od roku 2026 už bude k dispozici jen digitál. V Sasku-Anhaltsku už byly lhůty jednou odloženy, ale nyní je platný termín switch-off 31.12.2025. Při splnění daných předpokladů může konec analogu nastat i dříve. V Bavorsku není pevné datum, ale již teď je omezeno udělování analogových licencí, jejichž platnost může být změněna, nebude-li program vysílán i digitálně. Rovněž v dalších zemích je k prodlužovaným licencím připojen závazek podpory DABu.

Podle posledního digitálního reportu je v Německu 139.4 miliónů analogových rozhlasových přijímačů a k tomu 8.2 miliónů přístrojů pro příjem v DAB+  a 4.6 miliónů přístrojů pro IP radio. 12.6% domácností pak má minimálně 1 přijímač pro  DAB+. Vysílání v DAB + bylo zahájeno v srpnu 2011 s 13 rozhlasovými stanicemi.
Hlavním cílem vládní strategie je “podpořit digitalizaci rozhlasu“.  Spolkové ministerstvo pro dopravu a digitální infrastrukturu navrhuje upravit legislativu a k tomu přijmout i další kroky na straně regulačních orgánů. Mezi nová pravidla patří například i povinnost, aby většina přijímačů byla vybavena alespoň jedním digitálním rozhraním, které umožňuje příjem a přehrávání digitálně kódovaného obsahu (bude-li to v souladu s evropským právem). Současně Němci navrhují, aby podobná pravidla byla koordinovaně přijata i v ostatních členských zemích EU.

Do roku 2019 se očekává dosažení základních milníků:

- Rozhodnutí o společné koncepci ukončení rozhlasu v pásmu FM na spolkové i zemské vládní úrovni.                 
- Dohoda s účastníky procesu na stanovení metodiky pro sledování a měření stavu rozvoje  DAB +                  
- Projekt spolupráce s výrobci automobilů na standardní výbavě aut se systémem pro digitální rádio                                                                                                                      
 - Nejméně 27% domácností bude vlastnit DAB + přijímač (v roce 2015 10%)

Dále je shoda na potřebě společné koordinace za účasti všech zúčastněných subjektů, což by mohla splnit například rada „Digital Radio Board“ (existující od roku 2015). V rámci naplánovaných kroků se počítá a řeší i regionalizace digitálního vysílání.

Žádné komentáře: