pátek 11. března 2016

Evropské orgány pro hospodářskou soutěž řeší rozhlasovou digitalizaci v Norsku

https://3.bp.blogspot.com/-1h9tcZuRPFc/VuERu9oMsOI/AAAAAAAAAtU/qALn6wKWQk0/s1600/ESA.png

Dosud pozitivně se vyvíjející přechod na digitální rozhlasové vysílání se i v Norsku začíná komplikovat. Kromě již medializovaných potíží se nyní objevuje další problém.
Rozhodnutí vlády o přechodu z analogu na digitální  DAB nyní začíná přezkoumávat evropský kontrolní úřad. Norsko sice není členem Evropské unie, ale je členem EEA (Evropská dohoda) a z toho plynou i závazky dodržovat některá ustanovení a předpisy  EU / EHP.  Podnětem byla oficiální dotaz a stížnost norské místní rozhlasové asociace Norwegian Local Radio Association (NLF) norskému ministerstvu kultury, zda je Norské rozhodnutí o konci rozhlasového analogu legální a v souladu s předpisy a smlouvami v rámci EEA . Ministerstvo průmyslu a rybaření se nyní zabývá dalšími stížnostmi na podezření z nedovolené státní podpory pro společnost  Digital Radio Norge AS, která má na starosti podporu přechodu na DAB.

 

 Dne 22. prosince 2015 pak evropský Kontrolní úřad EFTA (Surveillance Authority)  obdržel stížnost proti Norsku k zavádění digitálního rozhlasu. Argumenty ve stížnosti hovoří mj. o  rozporu s volným pohybem zboží a služeb i  svobodou podnikání a současně i porušení evropských pravidel o tzv. technologické neutralitě. Norská vláda musí odpovědět na 13 základních otázek a důvody rozhodnutí o konci rozhlasového analogu (částečně do roku 2017 a definitivně do 2022). Úřad se rovněž dotazuje na postup v dalších státech a zda změny , spojené s rozhlasovým switch-off budou znamenat nějaké omezení pro vstup zahraničních investorů.

 V této souvislosti se připomínají jiná již závazná rozhodnutí v minulosti, které definovala nedovolenou státní podporu při přechodu na digitální pozemní televizní vysílání ve Španělsku (2013) a dříve ve spolkové zemi Berlin-Brandenburg (2004).  A povinnost vrátit přijatou finanční subvenci. 

Informace ke kauze kontroly norských podmínek rozhlasové digitalizace jsou například zde v tomto dokumentu (PDF)

Žádné komentáře: