úterý 14. května 2013

Podaří se zachránit kmitočtové pásmo 700 MHz pro televize?S časem se prohlubuje rozpor mezi snahou poskytnout významnou část kmitočtového pásma, dosud užívané pro televizní vysílání (i v digitální éře) , pro „nové“ telekomunikační služby – zejména pro broadband.
Zejména asociace veřejnoprávních a dalších médií EBU se aktivně snaží zvrátit návrhy na jiné využití v rámci nově vytvářených celoevropských pravidel pro telekomunikace.
V současnosti jde zejména o připomínky k návrhu inovované „politiky“ rádiového spektraRadio Spectrum Policy Group “ (RSPG), které je připravováno v souladu se zadáním Evropské komise k posouzení nových možností využití spektra.

Jde zejména  o pásmo 800 MHz (tj. 790 - 862 MHz), kde zatím propagátoři nového využití nedokázali podle EBU a dalších doložit reálný celoplošný zájem telekomunikačních společností  a skutečný ekonomický přínos po případném vyčlenění tohoto pásma mimo tradiční vysílací služby. Podle generální ředitelky EBU Ingrid Deltenre digitální pozemní televizní vysílání umožňuje pro širší publikum efektivnější využívání rádiového spektra, než mobilní širokopásmové připojení.

Na základě rozhodnutí Evropské rady z letošního března pokračují práce na vytvoření jednotného trhu pro informační a komunikační technologie jako jedné z „politických  priorit“. Evropská komise by měla dokončit připomínkování strategického materiálu a předložit jej na zasedání rady již letos v říjnu.

Žádné komentáře: