čtvrtek 16. května 2013

Internet v televizi - televize na internetu

Evropská Komise hledá odpověď na otázku, jak rychle sblížit audiovizuální svět:
 
Dne 24. dubna 2013 vydala Evropská komise Zelenou knihu pod názvem „Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu: růst, tvorba a hodnoty“.  Cílem této Zelené knihy je podle Evropské komise zahájit rozsáhlou veřejnou diskusi o důsledcích probíhající přeměny prostředí audiovizuálních médií, které se vyznačuje stále větší konvergencí mediálních služeb, a o způsobu, jakým jsou tyto služby poskytovány a využívány.

Tuto konvergenci lze chápat především jako propojování tradičního televizního vysílání a internetu, tj. poskytování obou těchto služeb prostřednictvím jediného technického prostředku – televizoru propojeného s internetem (CONNECTED TV).

Ve světle uvedeného technologického propojení se nabízí celá řada otázek na regulaci takto propojených audiovizuálních služeb, které Evropská komise shrnula v uvedeném dokumentu.
Prostřednictvím této Zelené knihy očekává Evropská komise zpětnou vazbu, a to jak od příslušných regulačních orgánů členských států, tak od odborné, popř. laické veřejnosti.

Příspěvky k tématům uvedených v zelené knize lze adresovat Evropské komisi
do 31. 8. 2013

Česká verze GREEN BOOK v PDF je zde, originál tady

TZ:
Miliony Evropanů sledují své oblíbené televizní seriály na smartphonu cestou do práce, prohlížejí internetové stránky v televizi ve svém obývacím pokoji či na internet vkládají vlastní obsah. V Evropě je více než 40,4 milionu televizí propojených s internetem a do roku 2016 by je mohla v EU vlastnit většina domácností. Tyto změny stírají tradiční hranice mezi spotřebiteli, audiovizuálními sdělovacími prostředky a internetem. Komise hodlá prozkoumat, co by mohla tato konvergence technologií a obsahu znamenat pro hospodářský růst Evropy a inovace, kulturní rozmanitost i spotřebitele (zejména pro ty, kteří mohou potřebovat ochranu, např. děti).
 
Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise k tomu uvedla: „Televize s internetem je dalším velkým počinem v tvůrčím a digitálním světě. Konvergence obou těchto odvětví znamená, že lidé mohou mít širší výběr ohromného obsahu — dochází však také k rušením a problémům. Abychom mohli těmto změnám pomoci, potřebujeme společnou a celoevropskou diskuzi. Jen tak můžeme pomoci rozvíjet podnikání, podporovat kreativitu a chránit naše hodnoty“.

Zelená kniha, kterou dnes Evropská komise přijala, žádá zainteresované strany i širší veřejnost, aby do konce srpna 2013 vyjádřily své mínění např. k těmto otázkám:
  • Pravidla hry. Posilování vhodných podmínek pro dynamické podniky v EU, aby obstály v mezinárodní hospodářské soutěži (zejména s USA). V tomto případě je třeba zohlednit, že soutěžící podniky mohou podléhat různým pravidlům.
  • Ochrana evropských hodnot (včetně svobody sdělovacích prostředků) a zájmů uživatelů (např. ochrana dětí či přístup pro uživatele se zdravotním postižením). Očekávají občané vyšší ochranu u televizních programů než u obsahu internetu? A kudy by měla vést hranice?
  • Jednotný trh a normy. Některé přístroje zřejmě ve všech členských státech nefungují stejným způsobem. Jak můžeme podpořit správné technologické prostředí?
  • Financování. Jak ovlivní konvergence a měnící se spotřebitelské chování způsob financování filmů, televizních pořadů a dalšího obsahu? Jakým způsobem přispívají různí účastníci v novém hodnotovém řetězci?
  • Otevřenost a pluralita médií. Měla by mít veřejnost vliv na předem definované filtry – např. vyhledávače? Ovlivňují stávající postupy týkající se na velkoobchodní úrovni prémiového obsahu – například významných sportovních událostí a nedávno distribuovaných úspěšných filmů – přístup na trh a udržitelnost podnikání? Jsou platformy dostatečně otevřené?
O této nové realitě se již jedná v několika v několika zemích EU a v Evropském parlamentu. Názory na to, jak je třeba reagovat, se značně liší. Některé strany vyžadují okamžité změny pravidel a předpisů, některé jsou prozatím se stávající situací spokojeny a jiné podporují samoregulaci či společnou regulaci. Zelená kniha nepředjímá žádné opatření, ale po vyhodnocení odpovědí by Komise mohla prozkoumat regulační a politické reakce, včetně samoregulace.

Žádné komentáře: