úterý 28. května 2013

Digitálně- televizní skandál ve Španělsku


Na základě vyhrocení soudního sporu se 17 televizních digitálních licencí ve Španělsku, provozovaných v rámci digitálního vysílání v DVB-T, v současnosti  nachází v právním vákuu, když legálnost jejich udělení byla soudem zpochybněna. 

Na základě žaloby skupiny „Infraestructuras y Gestion 2002“  rozhodl před měsícem  Nejvyšší soud, že přidělování licencí DVB-T 9 služeb ze strany vlády v roce 2010 bylo v rozporu se zákonem. Podle Soudního dvora byly tyto licence přiděleny, aniž by se o ně mohli ucházet další provozovatelé. Provozovatelé televizního vysílání na základě těchto „udělených“  licencí i přes výzvu k pozastavení dále vysílají a spor tak graduje. Do soudního přezkumu se tak dostalo ještě dalších 8 licencí. Nyní se všechny dotčené strany obracejí na vládu, aby situaci „vyřešila“….

Problémem nyní také je fakt, že vláda aktuálně připravuje plán přerozdělení kmitočtového spektra ve prospěch dalších telekomunikačních služeb a  hrozí i riziko omezení terestrického vysílání v původním rozsahu, kapacitně souvisejícím s provozem nyní soudně zpochybněných televizních digitálních licencí.

Žádné komentáře: