Ze zprávy ITU ( v PDF zde)  mj. vyplývá, že více než 1/3 obyvatel světa má k dispozici připojení k internetu.