čtvrtek 31. května 2012

Poplatky za kmitočty nově - již od zítřka

Po předchozím souhlasu vlády vyšla ve Sbírce zákonů Novela nařízení vlády č. 154/2005 Sb.o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel.
Dne 30. května 2012 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 175/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů.

Změny obsažené v tomto nařízení , které dílem zvyšují i snižují některé poplatky, nabývají účinnosti ve dvou termínech:
- k 1. červnu 2012 - novelizační body 1, 2 a 4 - z nichž nejpodstatnější je zavedení poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely ve výši 10 % standardního poplatku a zrušení poplatku za krátkodobá oprávnění, jehož výše je od 1. ledna 2012 stanovena zákonem o elektronických komunikacích.

- k 1. lednu 2012 - novelizační body 3, 5 a 6 - které mají dopad zejména na výpočet výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro pevnou službu a na stanovení výše poplatků za využívání čísel.

Text novely je zde (pdf), Původní vládní nařízení z roku 2005 je zde

Žádné komentáře: