pátek 25. května 2012

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace
ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky, Českou televizí
a dalšími partnery
vás zve na 7. ročník odborné konference
Digimedia 2012
  • Veřejnoprávnost neznamená rezignaci na obchodní přístup
  • Klíčem k úspěchu je kvalita obsahu
  • Kdo poroučí platí? Aneb: imperativ finančních zdrojů
  • Nové formáty DigiTV: ve znamení tématické specializace
  • Digitální TV jde do mobilů
  • Nové formáty DigiTV: ve znamení tématické specializace
  • Product placement a další netradiční formy reklamního sdělení v rámci TV programu
Moderují: Daniel Köppl, Václav Sochor, Jan Potůček
7. června 2012
Kongresový sál České televize, Kavčí hory

Žádné komentáře: