čtvrtek 3. května 2012

Český televizní analog malinko září dál, někde…

I  když i  v aktuální oficiální Zprávě ČTÚ je konstatováno, že pokrytí televizní terestrickým analogem je nulové, stále ještě je ve velmi omezené míře k dispozici analogový televizní signál. Jedná se o v limitované vysílání ČT ( v dubnu ze 3 malých dokrývačů malého výkonu ), kde se řešila kmitočtová koordinace. Dále jde  o vysílání komerčních televizí v územní oblasti Zlín a Jeseník – rovněž z několika malých vysílačů/dokrývačů  a navíc šířené operátorem zřejmě již  bez souhlasu televizí…  Zatím také nejsou zcela vráceny všechny udělené kmitočtové příděly, což je již věc administrativní.

Žádné komentáře: