pátek 6. června 2008

NKS pokročila s přípravou kampaně, diskuze o digitálním rozhlasu pokračuje

Na posledním zasedání NKS pokročila další fáze příprav informační kampaně. V pondělí prošel v souladu s doprovodným usnesením k TPP vládou aktuální dokument k informační kampani k přechodu na digitální vysílání (dokument bude zveřejněn v nejbližších dnech zde). Byl mj. vytvořen další krok k praktické realizaci v rámci modelu (Řídící výbor pro informační kampaň) a přípravy rámcové dohody s Českou televizí. Souběžně pokračuje spolupráce na přípravě primární dílčí kampaně ČT pro první regiony , kde se rozbíhá projekt veřejnoprávní digitálního multiplexu (Plzeňsko, Jižní Čechy) a také spolupráce s MPSV na systémovém řešení technické podpory specifických skupin obyvatelstva a institucí.

Diskuze o digitálním rozhlasu proběhla nad základními dokumenty a informacemi od obou regulátorů a bude pokračovat i na dalším jednání NKS. Téma se v rámci jednání NKS dělí na aktuální řešení a cílový stav včetně možných systémových úprav. Novela ZEKu je připravena po nezbytném odsouhlasení k předání do meziresortního řízení v nadcházejích týdnech tak, aby návrh byl k dispozici vládě k dalšímu rozhodnutí do začátku srpna. Návrh obsahuje dílčí věci se vztahem k digitalizaci vysílání vč. korektury neúčinných nebo překonaných ustanovení.
,

Žádné komentáře: